Vernieuwende huisvesting Strabrecht College | Gemeente Geldrop-Mierlo

De gemeenteraad wil geen doordecentralisatieovereenkomst, maar op welke wijze kan de gemeente op een verantwoorde wijze invulling geven aan de zorgplicht voor de huisvesting van het Strabrecht College?  Vanuit een gezamenlijke visie op het Voortgezet Onderwijs in de gemeente is in opdracht van de gemeente en het schoolbestuur een toekomstbestendig huisvestingsconcept ontwikkeld. De kosten van deze inpassing, waarbij het gebouw technisch en functioneel aan de eisen van de tijd wordt aangepast, komen niet uitsluitend ten lasten van de gemeente of het schoolbestuur. Vanuit de gescheiden verantwoordelijkheden is een realistische verdeling gemaakt van de kosten.