Werkwijze

Samen | Verbinden

In het integrale ontwerpproces werken we met u van groot naar klein, waardoor de verschillende niveaus in het proces van politieke keuzes naar de invulling van werkplekken voor iedereen zichtbaar zijn en blijven. Het stapsgewijs uitwerken van de verschillende niveaus, consequenties onderzoeken en oplossingsmogelijkheden aandragen is de essentie van het werk van DOOK.

Als de opdracht voor de onderwijsorganisatie helder is, gaan we in de scholen aan de slag. Met de onderwijsprofessionals brengen de verschillende onderwijsactiviteiten in kaart en hoe die zich die tot elkaar verhouden, over ruimtes en relaties, organisatie en logistiek. Dit leidt tot inspirerende bijeenkomsten die starten vanuit het leren van leerlingen, het belang van maatwerk en de verantwoordelijkheid voor goede resultaten. Waarin de kracht van een goed gestructureerde basisroutine voorop staat en de vraag is hoe, in de eigen context, adaptief om te gaan in onze veranderende samenleving.