Van onderwijsambitie naar inspirerende leeromgeving

Van onderwijsambitie naar huisvestingconcept

Onderwijs moet een belevenis zijn voor alle betrokkenen, er moet wat gebeuren in de les, in de leersituatie. Want leren is vaak inspannend, worstelen en van je stuk gebracht worden, zoeken , maar ook doorzetten en oefenen. Leerprocessen zijn intensieve processen die niet alleen veel vragen van docenten én leerlingen, maar ook van leidinggevenden in de scholen en de inrichting van schoolorganisaties. Dit betreft de kern van het onderwijs en is dan ook ons uitgangspunt als er gebouwd/verbouwd kan worden.

Dook helpt besturen/ scholen/teams met:

  • Het traject van onderwijsambitie naar een Programma van Eisen en inpassing in bestaande gebouwen
  • Groepsbijeenkomsten om ideeën uit te wisselen en keuzes te maken
  • Inspirerende bijeenkomsten over onderwijsontwikkeling en leerprocessen
  • Het ondersteunen van de leidinggevenden in ontwikkeling/vertaling en uitvoeren van verbeterprocessen
  • Socratische gesprekken over de belangrijke waarden in het onderwijs

Gestolde onderwijsvisie
Onderwijsgebouwen zijn gestolde onderwijsvisies. Het is essentieel om eerst te bedenken welke leeractiviteiten er in de school moeten plaatsvinden, voordat er over de stenen kan worden nagedacht. Hierbij speelt een analyse van de omgevingsfactoren een rol. Is er sprake van krimp of groei, is samenwerking mogelijk of wenselijk met andere partners? Wat is de onderwijsvisie, nu en in de toekomst en wat betekent dit voor de leeractiviteiten die in het gebouw gaan plaatsvinden? Hoe wil de organisatie omgaan met de nieuwe technologie en de roep om differentiatie en maatwerk?

Want we weten in Nederland dat het nog beter kan. Dat we slim werken als we de leerlingen betrekken bij hun eigen leerproces, als we ons naast oefenen en inslijpen, richten op complexe leeractiviteiten en 21 ste eeuwse vaardigheden. Het vraag gezamenlijk denkwerk om dit te realiseren en daarbij de verschillen tussen leerlingen als een vanzelfsprekend te faciliteren. Het doel van het onderwijs is er immers niet om leerlingen naar één standaard te moduleren. Het doel van ons onderwijs is binnen het kader van de certificering, leerlingen de eigen mogelijkheden als hun gereedschap te laten ontwikkelen.

Gezamenlijk ontwerpen
Het nadenken, ontwerpen en vertalen van een onderwijsvisie is een gezamenlijk project. Naar wens zijn hier docenten bij betrokken, leerlingen, ouders, stakeholder, leidinggevenden, bestuurders. Groepsgesprekken, workshops en terugkoppelsessies leiden tot een samenhangende concept dat vervolgens wordt vertaald in onderwijsruimtes .