Overgangsregeling Buitenonderhoud nu aanvragen

Schoolbesturen PO en SO die voor de overgangsregeling in aanmerking komen, kunnen met een e-formulier op de beveiligde site van DUO de aanvraag indienen. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving geldt de regeling ook voor grote schoolbesturen. De regeling geldt voor:

  • Kleine schoolbesturen:
    Schoolbesturen die minder dan € 750.000,- aan Materiele vergoeding ontvangen.
  • Schoolbesturen met oude gebouwen:
    70 % van de schoolgebouwen van voor 1975

Gehuurde gebouwen of gebouwen waarvan het schoolbestuur geen juridisch eigenaar zijn krijgen geen vergoeding, maar tellen ook niet mee in de beoordeling.

De aanvraag moet voor 1 april bij het Ministerie binnen zijn. DOOKADVIES helpt u bij de aanvraag,
bel vandaag nog: 06-46623817 of vraag om meer info.