Samen | Verbinden
Experts | We maken het onzichtbare zichtbaar
Kwaliteit | Persoonlijk partnerschap
Inspirerend | Buiten de gebaande paden

|Doordecentralisatie |Renovatie schoolgebouwen  |

DOOK is een collectief van strategische adviseurs  voor huisvestingsvraagstukken in het Onderwijs. Wij werken vanuit de integrale visie van Onderwijs, Huisvesting en Strategie. Huisvesting is altijd verbonden met de onderwijs- en organisatievisie. In vertrouwen en partnerschap met de klant werken DOOK adviseurs aan gedragen inspirerende oplossingen voor de huisvesting, waardoor leerlingen en docenten kunnen excelleren. Door buiten gebaande paden te treden maken onze experts het onzichtbare zichtbaar voor toekomstbestendige en realistische huisvesting. LEES MEER

poraad-passendonderwijs-2

De gevolgen van passend onderwijs voor de huisvesting worden onderschat

Na veel onduidelijkheid over Passend Onderwijs worden NU de gevolgen voor de huisvesting duidelijk. In deze Blog geeft Niels Delemarre op basis van ervaringen als strategisch adviseur voor schoolbesturen en gemeenten zijn opinie.

Lees meer
IMG_6816

Amersfoort kiest voor doordecentralisatie 

Nadat alle 21 schoolbesturen akkoord gingen met het voorstel tot doordecentralisatie heeft het College van Amersfoort gisteren positief besloten op het voorstel. Na Nijmegen en Breda is Amersfoort de derde stad in Nederland waar alle schoolbesturen de verantwoordelijkheid voor de onderwijshuisvesting van de gemeente overnemen

Lees meer
puzzelen-afstemming.large

Besluit Doordecentralisatie Amersfoort nabij

De afgelopen twee jaar hebben de schoolbesturen en de gemeente Amersfoort hard gewerkt aan de doordecentralisatie (overdracht van de zorgplicht) van de onderwijshuisvesting. De schoolbesturen verenigd in twee coöperaties zullen naar verwachting op 1 januari 2018 de taken van de gemeente overnemen.

Lees meer
financiele planning

Onderwijshuisvesting 2015-2020;


Middelen staan onder druk en de uitdagingen(Krimp, Passend Onderwijs, Frisse scholen) blijven voor schoolbesturen en gemeenten groot. We zullen de komende jaren buiten de bestaande kaders moeten gaan kijken.

Lees meer
puzzelen-afstemming.large

De gevolgen van Passend Onderwijs voor de huisvesting van scholen

Op regionaal niveau (SWV) moeten scholen samenwerken om een dekkend netwerk van voorzieningen te krijgen. Wat betekenen deze veranderingen voor de gebouwen waarin deze scholen gehuisvest zijn?

Lees meer
10-redenen

10 redenen waarom het (buiten)onderhoud en aanpassing beter bij de gemeente had kunnen blijven.

Gemeenten en schoolbesturen bereiden zich voor op deze overdracht,  het is hierbij zinvol om eens naar de keerzijde van de overdracht te kijken.

Lees meer
Klaslokaal-500x261

Differentiëren ook een huisvestingsvraagstuk?

Zou een aanpassing van de huisvesting kunnen helpen om in onze huidige onderwijsstructuur meer rust en ruimte te veroveren om te differentiëren? Het lijkt vruchtbaar om naast het lokaal ook andere ruimtes te organiseren die als vanzelfsprekend behoren bij de lessituatie

Lees meer
shutterstock_104967464

Wat vragen we van de VO docent ?

In een organisatiemodel dat is gericht op standaardisering in tijd, groep, leerstof en plek, is de opdracht en de wens om te personaliseren. Zit er voldoende rek in het versterken van de kwaliteit van de lessen? Of moeten we echt stappen zetten en is zijn er nieuwe onderwijsontwerpen nodig waarin niet de standaard.

Lees meer
interior_design_corso_imperia

We hebben al jaren bouwplannen, maar de samenwerking met de gemeente stagneert.

Nieuwbouw en Renovatieprojecten duren in de voorbereidingsfase onnodig lang. Een transparante gefaseerde besluitvorming waarin gemeenten en schoolbesturen samenwerken kan het proces verkorten.  DOOK  heeft unieke kennis en expertise op dit gebied.