Strategisch huisvestingsbeleid | Aloysius Stichting

Beter dan goed onderwijs met optimale huisvesting. Aloysius biedt speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs en onderwijs aan leerlingen in justitiële jeugdinrichtingen. Met een integraal huisvestingsplan is het toekomstperspectief voor alle 45 locaties vastgelegd. Het realiseren van Expertisecentra voor onderwijs en jeugdzorg is het antwoord op de invoering van Passend Onderwijs. Voor alle andere locaties is het onderhoudsplannig gekoppeld aan het toekomstperspectief. Zo zet dit schoolbestuur ook na 1 januari 2015 de beschikbare middelen efficiënt in om haar inhoudelijke doelen maximaal te bereiken.