Wie is DOOK

Verbinden van werkvelden

DOOK zijn strategische adviseurs voor huisvestingsvraagstukken in het Onderwijs. Wij werken vanuit de integrale visie van Onderwijs, Huisvesting en Strategie. Huisvesting is altijd verbonden met de onderwijs- en organisatievisie. In vertrouwen en partnerschap met de klant werken DOOK adviseurs aan gedragen inspirerende oplossingen voor de huisvesting, waardoor leerlingen en docenten kunnen excelleren. Door buiten gebaande paden te treden maken onze experts het onzichtbare zichtbaar voor toekomstbestendige en realistische huisvesting.