Kennissessie Duurzame Schoolgebouwen

Op donderdag 6 juli waren alle schoolbestuurders, huisvestingsmedewerkers en onderwijshuisvestingsambtenaren uit Flevoland uitgenodigd voor een kennissessie om geïnspireerd aan de slag te gaan met het verduurzamen van hun schoolgebouwen. Gedeputeerde Harold Hofstra lichtte het aanbod van provincie Flevoland toe. Schoolbesturen kunnen gebruik maken van gratis advies en ondersteuning van coach Niels Delemarre en krijgen o.a. een energiescan. Trendwatcher Jan Willem Zwang gaf een inspiratiesessie over de laatste ontwikkelingen in de energiemarkt en Jeroen van Ettekoven gaf inzicht in het krachtenveld tussen gemeente en schoolbesturen en hoe daar mee om te gaan.
Als afsluiter deelde Lester Agten kennis van schoolbesturen die al stappen hebben gezet om te verduurzamen. Het Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF) was ook vertegenwoordigd en informeerde de schoolbesturen over het financieren van duurzaamheidsprojecten.