Nieuwe Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs | Gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht actualiseert jaarlijks haar verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs. Sinds een aantal jaren heeft de gemeente Utrecht een eigen verordening die op een aantal punten afwijkt van de modelverordening van de VNG. Niels Delemarre verzorgt jaarlijks voor de gemeente deze actualisatie waarin landelijke en lokale ontwikkelingen worden verwerkt. De overheveling van het buitenonderhoud en aanpassing was de belangrijkste landelijke ontwikkeling waarop de verordening moest worden aangepast. De indieningstermijnen zij zo gewijzigd dat deze beter aansluiten op de gemeentelijke begrotingscyclus. Daarnaast heeft de gemeente Utrecht besloten niet meer de VNG-prijsidex te volgen, maar gebruik te maken van de landelijke BDB-index.