Diensten

Verbinden van werkvelden

Vragen uit het veld

  • Wat zijn de gevolgen van Passend Onderwijs voor leerlingaantallen?
  • Welke demografische veranderingen zijn er in de regio?
  • Hoe krijg ik inzicht in de concurrentiepositie en hoe kan ik deze versterken?
  • Hoe krijg ik de financiering rond voor de renovatie van mijn schoolgebouw?
  • Welke onderwijsleeromgevingen past bij de manier van werken?
  • Hoe kan het onderwijs optimaal profiteren van het schoolgebouw?
  • Wat zijn de mogelijkheden van mijn huidige schoolgebouw?
  • Welke kansen zijn er om het gebouw beter bruikbaar te maken?
  • Hoe kan ik de kwaliteit van het gebouw verbeteren?

Diensten

Huisvestingsbeleid voor gemeenten
Strategisch beleid schoolbesturen
Van onderwijsambitie naar leeromgeving