Programma van Eisen Kerkewei | Rossum

De Kerkewei in Rossum mag een nieuwe school bouwen. Samen met het team is in een aantal creatieve interactieve sessies nagedacht over het onderwijs in de toekomst. DOOK heeft vanuit de onderwijskundige invalshoek het beeld van het toekomstige werkconcept (manier van werken) ontwikkeld en uitgewerkt naar een ruimtelijk-functioneel PvE. Dit PvE vormt de basis voor het vervolgtraject: selecteren van een architect die een ontwerp van het nieuwe schoolgebouw kan maken waarin het schoolteam optimaal kan werken.