Niels Delemarre

"Mijn  werk moet voor  de leerlingen en het onderwijzend personeel  een betere huisvesting opleveren. Een leeromgeving die leerlingen uitdaagt, en voor personeel prettig is om in te werken met goed binnenklimaat om optimaal te kunnen presteren.  Naast functioneel en technisch goede schoolgebouwen, moeten deze voor gemeenten en schoolbesturen op lange termijn betaalbaar zijn."

Als sociaal geograaf weet Niels Delemarre dat sociale, culturele, economische, demografische en politieke ontwikkelingen in de ruimte op één locatie samenkomen. Het onderwijs moet op deze ontwikkelingen een antwoord geven. Het schoolgebouw moet  Onderwijs- en Organisatiedoelen optimaal faciliteren om het beste uit kinderen te halen.

Ik heb sociale geografie en bouw-en vastgoedeconomie gestudeerd en werk ruim 20 jaar in de onderwijshuisvesting.  Zo werkte ik  voor het ministerie van OCW, de VNG, en meerdere adviesbureaus. Voor tientallen gemeenten en schoolbesturen schoolbesturen heb ik strategische huisvestingsprojecten uitgevoerd en daarnaast ben ik gedetacheerd geweest bij gemeenten en schoolbesturen. Vanaf 2013 doe ik dit als zelfstandig adviseur.
Het begrijpelijk en eenvoudig  uitleggen van de regels en de bekostiging is in veel gevallen de basis van mijn advies werkzaamheden. In projecten zoek ik met gemeenten en schoolbesturen naar het unieke, een creatieve maatwerk oplossing met respect voor de totale context vanuit de gedachten en principes achter de regelgeving en de bekostigingsstelsels. Altijd werkend vanuit de gezamenlijke belangen naar gedragen oplossingen voor de tegenstrijdige belangen. In alle processen gaat het om elkaar leren kennen, elkaar vertrouwen, elkaar begrijpen en elkaar gunnen.  Het toepassen van de regelgeving en de bekostigingsregels is een expertise die meerdere mensen bezitten.  De creativiteit waarmee ik regelgeving en de bekostigingsregels inzet in mijn projecten is uniek en basis voor mijn landelijke bekendheid.

Ik doe projecten vanuit verschillende rollen. In opdracht van gemeenten of schoolbesturen en vaak gezamenlijk.