Elly Reinders

"Mijn passie is ontwikkeling. Vooral van mensen, maar ook van de organisaties waarin zij werken."

Ik heb mijn hele beroepsleven gewerkt in en voor maatschappelijke organisaties; in gezondheid, cultuur en vooral onderwijs. Als docent, ontwikkelaar, leidinggevende, bestuurder, opleider, trainer en adviseur. Mijn specialiteit is duurzame ontwikkeling. Dit is een integrale ontwikkeling van organisaties vanuit hun eigen kracht en gericht op het voortdurend verbeteren van hun maatschappelijke opdracht. Daarbij worden inhoud, organisatie, huisvesting en leiderschap consistent en congruent gericht op het maatschappelijke doel. Bijvoorbeeld voor het onderwijs is dat het leren van de leerling. Als alle processen in de school daarop gericht zijn en de eigen kracht van de school de motor is, zal de school zich duurzaam kunnen ontwikkelen en steeds een eigen antwoord kunnen vinden op maatschappelijke vragen, veranderend beleid, hypes en ander invloeden van buitenaf. Als huisvesting in die processen aangepast moet worden, werk ik samen met DOOK.
Dat is voor mij een inspirerende samenwerking. Niet passende huisvesting is een belemmering voor ontwikkeling van een organisatie Dat wordt zichtbaar als de huisvesting wel passend is (gemaakt): er ontstaat nieuw elan en eigenaarschap bij de gebruikers wat leidt tot ontwikkeling van mensen en de organisatie als geheel. Daaraan een bijdrage te kunnen leveren, is mijn passie.