Waarom doordecentralisatie onderwijshuisvesting in Amersfoort?

Doel:

“Het onderwijs in Amersfoort te optimaliseren via de realisatie van goede, duurzame en toekomstgerichte, op het onderwijs toegesneden huisvesting” 

Uitvoering van het IHP: De komende 40 jaar alle schoolgebouwen (ver)nieuw bouwen conform de Amersfoortse kwaliteitseisen

Middel:

Doordecentralisatie van de zorgplicht en overdracht van het economisch claimrecht naar twee coöperaties

Hoe:

  • Financieel – Haalbare business case
  • Beleidsmatig – Governance afspraken tussen gemeente en schoolbesturen
  • Organisatorisch – Twee coöperatie(s)
  • Juridisch – DDC-contract, Uitvoeringsovereenkomst, Statuten en regelement van de coöperaties

Waarom afscheid nemen van de verordening en doordecentralisatie?

  • Zekerheid voor 40 jaar
  • Duurzaam en toekomstbestendig: goede, gezonde en op onderwijs toegesneden, energiezuinige gebouwen
  • Prioritering op basis van visie
  • Solidariteit
  • Combineren van geldstromen
  • Efficiënter: sneller en planmatiger