verbinden van werkvelden

Vragen uit het veld

 • Wat zijn de gevolgen van Passend Onderwijs voor leerlingaantallen?
 • Welke demografische veranderingen zijn er in de regio?
 • Hoe krijg ik inzicht in de concurrentiepositie en hoe kan ik deze versterken?
 • Hoe krijg ik de financiering rond voor de renovatie van mijn schoolgebouw?
 • Welke onderwijsleeromgevingen past bij de manier van werken?
 • Hoe kan het onderwijs optimaal profiteren van het schoolgebouw?
 • Wat zijn de mogelijkheden van mijn huidige schoolgebouw?
 • Welke kansen zijn er om het gebouw beter bruikbaar te maken?
 • Hoe kan ik de kwaliteit van het gebouw verbeteren?
werkwijze-wit-gemeenten
Huisvestingsbeleid voor gemeenten
 • Opstellen IHP
 • Actualiseren Verordening
 • Haalbaarheid Doordecentralisatie
 • Regionaal Plan Onderwijs
 • (Beleids) prognoses
 • Detachering
Lees meer
werkwijze-wit-besturen
Strategisch beleid schoolbesturen
 • Strategisch huisvestingsplan
 • Passend Onderwijs en Huisvesting
 • Beleidsrijk MJOP
 • Doordecentralisatie
 • Risicobeheersing
Lees meer
werkwijze-wit-team
Van onderwijsambitie naar leeromgeving
 • Doorontwikkeling onderwijsconcept
 • Opstellen huisvestingsconcept
 • Programma Van Eisen
 • Inpassingstudie
 • Revotatieplannen
 • Inrichtingsplan
Lees meer