Samen | Verbinden
Experts | We maken het onzichtbare zichtbaar
Kwaliteit | Persoonlijk partnerschap
Inspirerend | Buiten de gebaande paden
Blog archief

Waarom doordecentralisatie onderwijshuisvesting in Amersfoort?

Doel:

“Het onderwijs in Amersfoort te optimaliseren via de realisatie van goede, duurzame en toekomstgerichte, op het onderwijs toegesneden huisvesting” 

Uitvoering van het IHP: De komende 40 jaar alle schoolgebouwen (ver)nieuw bouwen conform de Amersfoortse kwaliteitseisen

Middel:

Doordecentralisatie van de zorgplicht en overdracht van het economisch claimrecht naar twee coöperaties

Hoe:

  • Financieel

Lees meer
Wat vragen we van de VO docent ?

De VO-docent lijkt zich in het Nederlandse onderwijs in een lastige positie te bevinden, omdat ze werken in een zeer dwingend regime. De dagen liggen vast in lesuren, die zeer strikt zijn. En nooit langer of korter mogen duren, ongeacht het leerproces wat gaande is, de dynamiek in de groep of de behoefte van de docent.

Lees meer
Onderwijshuisvesting 2015-2020; We zullen de komende jaren buiten de bestaande kaders moeten gaan kijken.

 

Minder middelen, andere verantwoordelijkheden

Gemeenten worden geconfronteerd met een uitname van € 256 mln. uit het gemeentefonds. Omdat de beschikbare budgeten vastliggen in de kapitaallast van investeringen uit het verleden zal de ruimte voor nieuwe investeringen van gemeenten de komende jaren beperkt zijn.

Lees meer
Overgangsregeling Buitenonderhoud nu aanvragen

Schoolbesturen PO en SO die voor de overgangsregeling in aanmerking komen, kunnen met een e-formulier op de beveiligde site van DUO de aanvraag indienen. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving geldt de regeling ook voor grote schoolbesturen. De regeling geldt voor:

  • Kleine schoolbesturen:
    Schoolbesturen die minder dan € 750.000,- aan Materiele vergoeding ontvangen.

Lees meer
Sectorakkooord: Belang van een effectieve leeromgeving

Het belang van een effectieve leeromgeving

Uit het sectorakkoord VO 2014

Eigentijds onderwijs vraagt om een organisatie die flexibele en slim omgaat met onderwijssoorten, roosters, groepsindelingen en de grenzen van klasmuren. Het vraagt om goede huisvesting: onderwijsinnovaties worden soms geremd door de beperkte fysieke ruimte en mogelijkheden.

Lees meer