Het belang van een effectieve leeromgeving

Uit het sectorakkoord VO 2014

Eigentijds onderwijs vraagt om een organisatie die flexibele en slim omgaat met onderwijssoorten, roosters, groepsindelingen en de grenzen van klasmuren. Het vraagt om goede huisvesting: onderwijsinnovaties worden soms geremd door de beperkte fysieke ruimte en mogelijkheden.

Loopt u ook aan tegen de grenzen van uw mogelijkheden in uw huidige onderwijsorganisatie? De opdracht tegemoet te komen aan de talenten en individuele leerbehoefte van leerlingen is niet eenvoudig. Niet alleen pedagogisch en didactisch vraagt dit om herbezinning op het handelen van leerlingen, docenten en leidinggevenden. De vraag is ook wat organisatorisch en op het gebeide van huisvesting nodig is, om differentiatie in aanbod, ondersteuning, leertijd en leerplek mogelijk te maken.

Het aanpassen/vernieuwen van de fysieke leeromgeving geeft een impuls aan het samen met de betrokkenen nadenken over gewenste leerprocessen en de onderwijsorganisatie en onderwijsruimtes die daarvoor nodig zijn.

Daarom gaat DOOK altijd uit van de verbinding. De verbinding tussen onderwijsinhoud en onderwijsorganisatie, tussen onderwijsruimtes en de mogelijkheid van maatwerk, tussen de behoefte aan identiteit en de noodzaak van flexibiliteit. Kortom een samengaan van inhoud, organisatie en een prachtige leeromgeving waarin leerlingen en docenten graag zijn.